Oudercommissie

Wil  je een bijdrage leveren aan de oudercommissie en lid worden? of heb je agenda punten voor de aankomende vergadering of anderzins?

stuur dan alvast een mail naar oc.keikidz@gmail.com

wat is een oudercommissie?

De wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in ieder kinderdagverblijf en geeft de oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet Kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie.

Om jouw inbreng als ouder te kunnen waarborgen, heeft ook kinderdagverblijf Kei Kidz een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen die bij kinderdagverblijf Kei Kidz worden opgevangen. Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van kinderdagverblijf Kei Kidz. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de locatiemanager.

We praten mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding, slapen en dagindeling), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen. De Wet Kinderopvang geeft ons het verzwaard adviesrecht: de algemene directeur kan geen besluit nemen over bovenstaande zaken zonder hierover eerst de oudercommissie te raadplegen.

Minimaal 4 maal per jaar komen we bij elkaar in een vergadering. Iedere ouder met een kind op Kinderdagverblijf Kei Kidz kan daarbij aanwezig zijn, mits vooraf aangegeven aan de voorzitter. Naast regelmatig overleg, steken we ook de handen uit de mouwen. Wij helpen de leiding waar nodig bij het organiseren van ouderavonden en thema bijeenkomsten en bieden ondersteuning bij diverse activiteiten.

De oudercommissie werkt volgens het Reglement Oudercommissie Kinderdagverblijf. Voor meer informatie over de oudercommissie kunt u terecht bij een van de leden.

Je kunt ons altijd mailen met vragen of suggesties zodat wij zo goed mogelijk jouw belangen en die van jouw kinderen kunnen waarborgen. Wil je zelf actief deelnemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met de voorzitter. Het e mail adres is: oc.keikidz@gmail.com

De oudercommissie van kinderdagverblijf Kei Kidz gaat bestaan uit:

Voorzitter                   : David de Roo

Penningmeester        : Richard Ros

Contactpersoon         : Richard Ros

 

 

Als u het inspectierapport wilt inzien voor zowel het KDV als voor de BSO kunt u op de volgende link klikken:

inspectierapport bso kei kidz

Inspectierapport_kdv kei kidz

2019/2020

Bso Buinen

kdv buinen