Oudercommissie

Wat is een oudercommissie?

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in ieder kinderdagverblijf en geeft de oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet Kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en het reglement van de oudercommissie.

Om jouw inbreng als ouder te kunnen waarborgen, heeft kinderdagverblijf Kei Kidz een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen die bij kinderdagverblijf Kei Kidz worden opgevangen. Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van kinderdagverblijf Kei Kidz. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de locatiemanager.

We praten mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding, slapen en dagindeling), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen. De Wet Kinderopvang geeft ons het verzwaard adviesrecht: de algemene directeur kan geen besluit nemen over bovenstaande zaken zonder hierover eerst de oudercommissie te raadplegen.

Minimaal 4 maal per jaar komen we bij elkaar in een vergadering. Iedere ouder met een kind bij Kinderdagverblijf Kei Kidz kan daarbij aanwezig zijn, mits vooraf aangegeven aan de voorzitter. Naast regelmatig overleg, steken we ook de handen uit de mouwen. Wij helpen de leiding waar nodig bij het organiseren van ouderavonden en thema bijeenkomsten en bieden ondersteuning bij diverse activiteiten.

De oudercommissie werkt volgens het Reglement Oudercommissie Kinderdagverblijf. Voor meer informatie over de oudercommissie kunt u terecht bij een van de leden.

Je kunt ons altijd mailen met vragen of suggesties zodat wij zo goed mogelijk jouw belangen en die van jouw kinderen kunnen waarborgen. Wil je zelf actief deelnemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met de voorzitter. Het e mail adres is: oc.keikidz@gmail.com

De oudercommissie van kinderdagverblijf Kei Kidz in Buinen bestaat uit:

Voorzitter                   : Marlolein Reinds ( email per info@keikidz.nl)

Secretaris         :           A. Vlieghuis

De oudercommissie in Odoorn kunt u (voorlopig) bereiken  onder het volgende e mail account: jantienes@hotmail.com of info@keikidz.nl wij sturen uw maildoor.

Op de site van BOINK, staat alle  handige informatie voor ouders en voor de oudercommissie.

www.boink.nl