Wet kinderopvang

De wet kinderopvang stelt eisen aan de opvang en haar medewerkers.

Zo hebben we bijvoorbeeld een veiligheid en gezondheidsbeleid. Op de locatie van Kei Kidz kun je deze inkijken. Jaarlijks worden we geïnspecteerd door de GGD en staan in een landelijk register voor kinderopvanginstellingen.

De medewerkers van Kei Kidz houden alle ins en outs bij van de huidige wetgeving en de toekomstige plannen van de overheid.

Ouders van kinderen in de kinderopvang hebben een stem in de opvang van hun kind. Zo kun je bijvoorbeel deelnemen als lid van de oudercommissie.

Kei Kidz is lid van de Branchevereniging en staat vooral voor kwaliteit van opvang. Wil je als ouder een stem hebben wordt dan lid van deze commissie.

Je kunt mailen voor aanmelding naar info@keikidz.nl