Hoe is Kei Kidz ontstaan?

Nadat wij al een aantal jaren gastouderbureau Alles Kidz hebben gerund zochten we (Agnes Huizing en Christina Roersma) naar een uitbreiding van ons werk. Daarnaast zagen wij heel duidelijk dat er ouders zijn die een voorkeur hebben voor juist een gastouder of juist voor een kinderdagverblijf. Tevens liepen wij in Borger nogal eens tegen het probleem aan dat de gastouders op hetzelfde moment een dag vrij hebben in de week, op hetzelfde moment vakantie hebben, etc. Hoe mooi zou het zijn om altijd aan de behoefte van de ouder te kunnen voldoen. Vanuit dit perspectief is het idee Kei Kidz ontstaan.

Bij Kei Kidz staat je kind op de eerste plaats. Zijn/haar veiligheid en acceptatiegevoel is voor ons prioriteit. Ook vinden wij het erg belangrijk dat je kind leert omgaan en rekening leert te houden met anderen. Buiten het spelenderwijs leren, leren wij de kinderen ook normen en waarden aan. Wij proberen ook zoveel mogelijk de motoriek, sociale emotionele, motorische en zintuigelijke ontwikkeling te bevorderen door ze buiten laten spelen.

We werken met meerdere stamgroepen:  Kiezels, Flinten en Rotsen. Hierbij willen we zoveel mogelijk de vaste leidsters inzetten. Voor met name het jonge kind, is het voor de hechting belangrijk dat er weinig wisselingen van leidsters plaats vinden. De pedagogisch mewerker die uw kind(eren) zal gaan verzorgen is in het bezit van alle diploma’s die nodig zijn. Wij hanteren als norm de scholingseisen die worden gesteld in de CAO kinderopvang. Ook wordt er aandacht besteed aan bijscholing van onze groepsleiding. Om uw kind(eren) goede opvang te bieden wordt onze groepsleiding gescreend op kundigheid en geselecteerd op karaktereigenschappen zoals toewijding en liefde voor kinderen, communicatieve vaardigheden, geduld en aandacht, etc. Tevens heeft iedereen die bij Kei Kidz werkt, groepsleiding, stagiaire, vrijwilliger, een actuele verklaring van goed gedrag afgegeven.

Wij hopen dat door bovenstaande je kind(eren) zich snel thuis zal voelen bij Kei Kidz en een fijne opvangtijd tegemoet gaat.