Hoe is Kei Kidz ontstaan?

Nadat we jarenlang het gastouderbureau Alles Kidz runden, wilden wij, Agnes Huizing en Christina Roersma, ons werk uitbreiden. We zagen duidelijk dat ouders verschillende voorkeuren hebben, sommigen verkiezen een gastouder, anderen juist een kinderdagverblijf. Bovendien liepen we regelmatig tegen het probleem aan dat gastouders tegelijkertijd een vrije dag hadden of vakantie namen. Dat bracht ons op het idee van Kei Kidz – een oplossing die altijd aansluit op de behoeften van ouders.

Bij Kei Kidz staat jouw kind voorop. Hun veiligheid en gevoel van acceptatie zijn onze prioriteit. We hechten veel waarde aan het leren omgaan met anderen en het ontwikkelen van normen en waarden, naast het spelenderwijs leren. Buiten spelen is voor ons een cruciale manier om de motorische, sociale, emotionele en zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren.

In Buinen werken we met verschillende stamgroepen: Kiezels, Flinten en Rotsen. We streven ernaar om vaste leidsters in te zetten, vooral voor jonge kinderen is dit belangrijk voor hechting. Onze pedagogisch medewerkers zijn volledig gediplomeerd en voldoen aan de eisen van de CAO kinderopvang. We blijven onze medewerkers bijscholen om optimale zorg te garanderen, waarbij we letten op eigenschappen zoals toewijding, liefde voor kinderen, communicatieve vaardigheden, geduld en aandacht. Elke medewerker bij Kei Kidz, inclusief stagiaires en vrijwilligers, beschikt over een recente verklaring van goed gedrag.

In Odoorn bieden we op kinderdagverblijf de Weiert vier groepen aan:

  • Een babygroep van 0 tot 2 jaar
  • Een peutergroep tot vier jaar
  • Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar
  • Voorschoolse opvang/ Peuteropvang
  • We bieden we in zowel Odoorn als Buinen voorschoolse opvang aan voor kinderen. In een vernieuwde setting, die voorheen bekend stond als de peuterpeelzaal, bieden we nu een breder scala aan ontwikkelingsmogelijkheden. Dit is een ideale voorbereiding op de basisschool, waar we extra aandacht besteden aan de ontwikkeling van verschillende vaardigheden om kinderen optimaal voor te bereiden op hun schooltijd.

We hopen dat jouw kind(eren) zich snel thuis zullen voelen bij Kei Kidz en kunnen uitkijken naar een fantastische opvangervaring!