We gaan naar Kei Kidz, en dan..

Je hebt besloten je kind(eren) door  Kei Kidz te laten opvangen. Zowel de ouders als kind(eren) zullen hier in de beginperiode aan moeten wennen. Bij Kei Kidz kan je gemiddeld drie dagdelen komen wennen met je kind(eren). Het ene kind zal een langere wenperiode nodig hebben dan het andere kind. De pedagogisch medewerker op de groep zal hierin adviseren.

Dan komt de dag dat de opvang daadwerkelijk van start gaat. Voor een baby moet de fles- en/of borstvoeding worden meegenomen. Wij hebben daarvoor gekozen omdat ieder kind andere flesvoeding gebruikt en deze voeding maar beperkt houdbaar is. Ook dient allergie voeding te worden meegenomen zodat we zeker weten dat een kind met allergieën de juiste voeding krijgt. Luiers zijn bij Kei Kidz aanwezig en hoeven dus niet te worden meegenomen. Ook is het handig dat je reserve kleding voor je kind(eren) mee geeft naar de opvang.

Wanneer de opvang goed verloopt en er verder geen problemen zijn zullen ouders niet veel contact hebben met de mensen op kantoor. Achter de schermen gebeurt er echter wel het een en ander. Waar zorgt het kantoor o.a. voor:

 • facturering;
 • overleg met de oudercommissie;
 • aandragen van de juiste gegevens naar de belastingdienst;
 • voorbereiden van jaarlijks inspectie bezoek GGD;
 • observeren van kinderen die ‘problemen’ geven;
 • wijzigingen in de wet in de gaten houden;
 • verwerken van wijzigingen in de kinderopvangcontracten;
 • aanvragen/ wijzigingen verzorgen kinderopvangtoeslag belastingdienst;
 • controle op de gestorte kinderopvangtoeslag.

Het kan zijn dat er een wijziging plaats vindt in het kinderopvangcontract.

Bijvoorbeeld:

 • Je uren arbeidsovereenkomst veranderen;
 • Je inkomen verandert;
 • De gegevens van je partner (je gaat samenwonen o.i.d.).

Bij een opzegging van het aantal uren dient men rekening te houden met een opzegtermijn van een maand.

Wij hopen dat de kind(eren) een fijne tijd tegemoet gaat bij Kei Kidz. Mocht je als ouders nog vragen hebben dan horen wij dit natuurlijk graag.