Laatste nieuws

corona

In verband met de laatste richtlijnen van het RIVM vragen we ouders om niet op de locatie binnen te komen.

Onze medewerkers dragen mondkapjes bij de overdracht van de kinderen.

Let op: bij klachten verzoeken we de ouders de kinderen thuis te laten blijven. Tevens vragen we om afzeggingen zo vroeg mogelijk per mail aan te geven in verband met onze planning.

nieuwsbrief ouders kinderopvang Odoorn

Nieuwsbrief juli 2020

 

Onderwerpen nieuwsbrief juli 2020

 • Overname KONN
 • Ontbreken van gegevens
 • Mijn toeslagen even een reminder… hoe was het ook weer…
 • Uw kind wordt 4 jaar en gaat gebruik maken van de BSO
 • Oudercommissie

 

 

Overname KONN

Zoals u heeft gehoord hebben wij de kinderopvang en de buitenschoolse opvang de Weiert. overgenomen. Onze intentie is om alle contracten per 01 augustus te laten lopen en uw opvang nog beter te doen verlopen. We hebben van vele ouders gehoord hoe tevreden zij zijn met hun vertrouwde gezichten op de groepen.

We zijn dan ook blij dat we samen met het huidige personeel vertrouwen hebben in de toekomst.

 

We hebben van alle ouders intussen toestemmingsformulieren ontvangen.

Om de kwaliteit en de continuïteit  in de toekomst te waarborgen ontvangt u van ons een nieuwe overeenkomst voor uw kindje met onze tarieven.

Helaas zijn we voor kosten komen te staan waardoor uw opvang prijzen veranderen.

In de overeenkomst ziet u welk tarief voor welke groep we gaan hanteren.

 

We verzoeken u deze overeenkomst goed na te kijken of het aantal dagen welke uw kindje is geplaatst en per welke datum.

 

Alle contracten zijn aangepast naar het prijsbeleid van Kei Kidz. De week tussen kerst en oud en nieuw zijn we gesloten.

U heeft aantal keuzes:

 

BSO

51 weken opvang € 7.25 (inclusief vakanties)

Flexibele opvang/ vakanties: € 9,25

KDV

51 weken opvang € 8,42

Flexibele opvang: € 9,25

 

Het kan zijn dat uw uren veranderen waardoor u de toeslag ook moet wijzigen. Voor sommige ouders zal de ouderlijke bijdrage goedkoper worden, voor anderen zal de ouderlijke bijdrage hoger uitvallen.

 

Aan te leveren gegevens:

Kei Kidz moet gegevens aanleveren per maand aan de belastingdienst. In verband met deze wijziging voor alle kinderopvangorganisaties per 2021,verzoeken wij u nog een aantal gegevens aan te leveren bij onze organisatie:

 

 • Sofinummer van de kind(eren)
 • Sofinummer van de ouders
 • Geboortedatum van de ouders
 • Machtigingsformulier voor automatische incasso

 


Mijn Toeslagen even een reminder.. hoe was het ook weer…

Met uw digi-d code kunt u inloggen op de website Mijn Toeslagen bij de belastingdienst.

In één oogopslag kunt zien welke toeslagen u ontvangt, welke inkomensgegevens er worden gehanteerd etc. Wijzigingen en aanvragen lopen via deze website. Voordeel is natuurlijk dat alle gegevens in een oogopslag te zien zijn. Niet meer zoeken naar beschikkingen etc.

Elke wijziging moet u doen via de site van de belastingdienst.

 

Voor elke ouder die een wijziging aangaat in het contract, bijvoorbeeld van kinderdagopvang naar buitenschoolse opvang, dient dit te worden aangegeven. U krijgt van ons altijd een nieuwe overeenkomst daar waar er wijzigingen plaatsvinden.

 

Kei Kidz zal natuurlijk kosteloos voor haar klanten, op verzoek, de wijzigingen doen. U kan daarvoor een afspraak met ons maken.

 

Op naar 2021

In de kamer wordt er alweer druk gesproken over de kinderopvang. Ook wij blijven scherp hierop en volgen de ontwikkelingen op de voet. Op dit moment zijn er verschillende plannen in de omloop. Sommige partijen opteren meer vergoeding voor de opvang . We volgen de ontwikkelingen op de voet en zodra deze bekend zijn zullen wij u op de hoogte stellen.

 

Oudercommissie

Binnen alle vormen van kinderopvang is een oudercommissie verplicht dit op basis van de wet kinderopvang. Wanneer er geen oudercommissie aanwezig is voldoet een kinderdagcentrum niet aan de wet kinderopvang. Een oudercommissie kijkt mee over de schouder. Er dienen minimaal 3 mensen in de oudercommissie zitting te nemen.

Mocht u hier belangstelling voor hebben dan horen wij dit graag.

U kunt contact opnemen met info@keikidz.nl

 

Tot zover deze nieuwsbrief. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van het kantoor.

 

Rest ons nog u een fijne zomervakantie toe te wensen!

We hopen u per 01 augustus te mogen verwelkomen op de Weiert in Odoorn.

 

Met Vriendelijke groet,

 

 

 

Het gehele team van Kei Kidz Odoorn.

 

 

 

Leeuwendeel kinder- en peuteropvanglocaties Borger-Odoorn overgenomen

Protest tegen de sluiting op 19 mei bij voorschool Klein Duimpje in Nieuw-Buinen. Foto: Eigen foto

Het grootste gedeelte van de zeven peuter- en kinderopvanglocaties van de Stichting Peuterwerk en Kinderopvang Noord-Nederland (beide onderdeel van Tinten Welzijnsgroep) zijn overgenomen. Dat laat Truus Koning, interim-directeur van de twee instanties, weten.

De locaties in Odoorn (zowel peuter- als kinderopvang), Buinerveen, Valthermond en Exloo gaan over naar KeiKidz, een lokale partij uit Buinen. Deze partij neemt ook de bijbehorende medewerkers over. Voor de locaties in Borger en Nieuw-Buinen is het niet gelukt om een geschikte overnamekandidaat te vinden.

,,Maar de landelijke organisatie Partou heeft aangeven na de zomer in beide plaatsen met een voorschool te beginnen. Dus de kinderen kunnen daar alsnog terecht.” Wel is het zo dat de medewerkers op deze locaties niet mee kunnen. ,,Voor hun kijken we of we ze een plekje kunnen geven binnen onze organisatie.”

In mei kwam het nieuws naar buiten dat Tinten tien peuter- en kinderopvanglocaties wou sluiten in de gemeenten Borger-Odoorn en Emmen. In die laatste gemeente ging het om drie locaties in Weiteveen en Nieuw-Amsterdam. Deze zijn inmiddels overgenomen door Viviani.

Concurrentie

Als redenen voor sluiting noemde Tinten onder meer de toegenomen concurrentie en het teruglopende aantal kinderen. Met de gemeente zijn eind 2019 ook gesprekken gevoerd over de financiën. Met als uitkomst dat Borger-Odoorn Tinten nog iets is tegemoetgekomen. Wethouder Albert Trip verbaasde zich vervolgens dat dit voorjaar alsnog het besluit tot sluiting viel.

De voorscholen worden doorgezet tot 3 juli, de kinderopvang tot 1 augustus. ,,Het gaat allemaal feilloos over, dus geen hiaten wat dat betreft.” Koning is blij met de behaalde resultaten. ,,Voor ouders, kinderen en medewerkers is er nu duidelijkheid.”

Facebook

Hou ook onze facebook pagina goed in de gaten!

Daar plaatsen we alle laatste ontwikkelingen en activiteiten welke we met de kinderen doen. Gewoon omdat het leuk is

Peuter Kidz van start

Vanaf 01 augustus gaat Kei Kidz uitbreiden in haar aanbod met peuteropvang.

Peuteropvang

Wellicht heeft u al het een en ander gelezen over het aanbod voor Peuteropvang binnen Kei Kidz.

Na de zomervakantie starten we met een groep voor peuteropvang/ Voorschoolse opvang. We gaan dit Peuter Kidz noemen. Onze pedagogisch medewerkers zijn allemaal volop bezig met de opleiding VVE.  Sommigen zijn zelfs al gediplomeerd. We gaan werken met het programma UK en Puk waardoor jonge kinderen meer aanbod krijgen in het voorschoolse programma.  Binnen de gemeente word hard samengewerkt met scholen/ GGD en andere partijen om het aanbod VVE zo breed mogelijk in te zetten. Ouders krijgen hiervoor een tegemoetkoming van de gemeente. Voor meer informatie hierover kunt u uw vragen stellen op het volgende e mail adres: info@keikidz.nl

Kei Kidz weer volledig open

Sinds 11 mei is ons kinderdagverblijf weer volledig open gegaan, vanaf 8 juni mag de Buitenschoolse opvang ook weer volledig draaien. De kinderen mogen dan allemaal weer gebruik maken van hun reguliere contractdagen.

Voor zowel de kinderen, u als ouders en voor onszelf was het behoorlijk wennen met de nieuwe maatregelen. Het was natuurlijk ook afwachten hoe het allemaal zou gaan verlopen. We kunnen gelukkig concluderen dat het goed is gegaan.  We zijn super trots op de kinderen, op hoe snel ze zich hebben aangepast en hoe zij zich keurig aan de regels hebben gehouden. Dit geldt voor u als ouders, net zo.

Doordat we ons allemaal aan de regels hebben gehouden komen we steeds een stukje dichter bij het “nieuwe normaal”.

De eerstvolgende stap is dat vanaf 8 juni ook de BSO weer volledig open mag. Scholen kunnen weer terug naar de reguliere schooltijden en de kinderen kunnen vanaf dan weer op hun reguliere dagen/ tijden terecht bij ons.

Mocht het zo zijn, dat de school waar uw kind heen gaat nog een aangepast rooster volgt, dan willen wij u verzoeken om ons hiervan op de hoogte te brengen. Dit in verband met het inroosteren van personeel en de groepsplanning.

De noodopvang wordt nog steeds gecontinueerd door ons aan kinderen waarvan 1 of 2 ouders een cruciaal beroep hebben. Hier blijven wij de huidige regels voor hanteren in ieder geval tot 01 juli.

We wensen iedereen een Kei Goed 2020

Alle medewerkers van Kei Kidz wensen iedereen een fantastisch nieuw jaar.

We zijn weer vol enthousiasme met elkaar aan de slag.

wil je een kijkje komen nemen op de BSO of het kinderdagverblijf, aarzel dan niet en kom vrijblijvend langs voor een rondleiding.

Ons telefoonnummer is 0599- 23 62 24

Schoolstraat 8 in Buinen

In de vakantie zijn we verhuist naar de Schoolstraat 8 in Buinen

volg ons ook op facebook voor het laatste nieuws

AVG

Vanaf 25-05-2018 stelt de overheid strenge eisen aan het verzamelen en het beveiligen van klantgegevens en andere privacygevoelige data.

De AVG zorgt onder meer voor:

 • versterking en uitbreiding van privacyrechten
 • meer verantwoordelijkheden voor organisaties
 • dezelfde bevoegdheden voor alle europese privacytoezichthouders.

Kei heeft alvast een privacyreglement gemaakt. Klanten (ook toekomstige) kunnen deze inzien of opvragen op ons e mail adres: info@keikidz.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de autoriteit persoonsgegevens.

n.b.: wij publiceren het privacyreglement binnenkort op onze website.

Met derden partijen hebben we, of gaan we verwerkersovereenkomsten sluiten daar waar nodig.

 

BSO update

Mocht je een plekje op de BSO voor je kind(eren) willen reserveren, bel dan even met ons Kantoor.

Op verschillende dagen zijn er nog plekjes beschikbaar.