Een aantal praktische zaken op een rijtje.

 

In de kinderopvang zijn er diverse vereisten waar we aan moeten voldoen. Hieronder vind je de belangrijkste links om te downloaden of te bekijken:

Oudercommissie:

Bij Kei Kidz hebben we ouders bereid gevonden om deel te nemen aan de oudercommissie.

Elke locatie hoort zijn eigen oudercommissie te hebben. Als het niet lukt om deze op te zetten doordat ouders zich niet aanmelden, maken we gebruik van alternatieve ouderraadpleging. Dit betekent dat we ouders via nieuwsbrieven informeren en de gelegenheid geven om advies te geven over belangrijke kwesties.

In de eerste zes maanden na de start van een locatie, hebben we de tijd om deze commissie volledig op te zetten en aan te passen.

Ouders die interesse hebben om hieraan deel te nemen, kunnen zich altijd aanmelden.

Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie.

Als je hier vragen over hebt, stuur dan een e-mail naar info@keikidz.nl.  Je ontvangt dan alle benodigde informatie en het volledige reglement.

Klachtenreglement: Als ouders een klacht hebben, kunnen zij deze in eerste instantie bespreken met de pedagogisch medewerker. Mocht dit niet voldoende zijn, dan zijn er verdere stappen mogelijk. Het klachtenreglement van Kei Kidz is op te vragen via info@keikidz.nl of door op onderstaande link te klikken.

 

klachtenreglement kei kidz 2024