Pedagogisch beleid...

In de kinderopvang is het belangrijk dat er een visie/ beleid bij deze opvang bestaat. Medewerkers werken volgens deze visie zodat je als ouder weet waar de opvang voor staat en met welke pedagogische visie zij werken.

We zullen op deze pagina het beleid delen zodat ouders kunnen lezen wat ze mogen verwachten van de opvang.

 

Op onze beide locaties kunnen ouders het pedagogisch beleid inzien. In de werkplannen die tevens op locatie liggen kun je lezen op welke wijze er invulling aan het beleid wordt gegeven.

 

Algemeen Pedagogisch beleidsplan Buinen en Odoorn

De werkplannen zijn per locatie verschillend en liggen op onze locaties ter inzage voor de ouders.