Vaste medewerkers.... Hoe fijn is dat?

Kei Kidz is inmiddels aardig gegroeid qua kinderen en personeel.

We werken met vaste gezichten op zowel het kinderdagverblijf van Kei Kidz als op de buitenschoolse opvang. Inmiddels is ons team versterkt met geweldige medewerkers die geschoold zijn tot professioneel pedagogisch medewerkers. Ieder teamlid kan op elke groep ingezet worden, maar we proberen altijd zoveel mogelijk vaste gezichten per groep in te zetten.

Op zowel de locatie in Buinen als in Odoorn werken we met een vast team. Elke medewerker krijgt coaching op locatie.

Elk kindje heeft een ‘vast gezicht’.  We noemen dit een mentor. De mentor doet de observaties en heeft regelmatig een voortgangsgesprek met de ouder(s).

Het zal je kind(eren) aan niets ontbreken. Het team heeft jarenlange ervaring binnen de kinderopvang en het is hun grote passie om deze ervaring en liefde aan kinderen mee te geven. Op de groep zal het enkel gaan om de kinderen!

In combinatie met het personeel op kantoor  (Christina Roersma en Agnes Huizing), hebben we een sterk team.

Op het kantoor kunnen we de intakes regelen, de aanvragen voor de kinderopvangtoeslag desgewenst doen en bijvoorbeeld de wijzigingen van de contracten verzorgen.

In samenwerking met Alles Kidz gastouderopvang en de Voorscholen bieden we hiermee een breed aanbod en rijke ervaring voor ouders die ‘kei’ goede opvang wensen voor hun kinderen. Regelzaken doen we niet tijdens de opvang (dus op de groep) van de kinderen. Daarvoor kun je als ouder terecht op het kantoor in Borger of op het kantoor in Buinen. We staan u graag te woord voor alle vragen.

We zijn te vinden aan de Strengen 4 te Borger voor alle administratieve vragen rondom de opvang van de kinderen.