Locatie Odoorn

De kinderopvang in Odoorn is gevestigd in school de Weiert.  We hebben verschillende groepen waar uw kinderen vanaf 0 jaar tot en met 12 jaar terecht kunnen voor opvang:

  • babygroep
  • peutergroep
  • buitenschoolse opvang van 4-7 jaar
  • buitenschoolse opvang van 8-12 jaar
  • voorschoolse peuteropvang via Peuterkidz  2-4 jaar

Doordat we in de school opvang bieden is de stap naar school een kleine. Kinderen wennen alvast aan de “het schoolse”gebeuren

Voor uw kind(eren) betekent dit een ontzettend goede doorgaande leerlijn in de ontwikkeling. Als ouder kun je op deze manier een hele dag gebruik maken van elke type vorm van opvang die je maar wenst. Voor de voorschoolse opvang verwijzen we naar de website van Peuter Kidz.

We hebben na de overname in 2020 al het personeel kunnen behouden. Daardoor zijn de vaste gezichten op de groepen gebleven die de kinderen en de ouders gewend waren.

Door de groei welke we hebben doorgemaakt is ons team uitgebreid met nieuwe gezichten. Hierdoor is er een completer team ontstaan waarbij de sfeer erg fijn is en iedereen zich welkom voelt en op zijn haar gemak.

Doordat we alle soorten opvang aanbieden, kunnen we gerichter kijken naar de ontwikkeling van de kinderen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik gaan maken van speelmaterialen als van de bijvoorbeeld de opvangruimtes.

Voor het volledige pedagogisch beleid en het werkplan verwijzen we naar de pagina ‘pedagogisch beleid.. wat is dat?’

Wilt u opvang gaan afnemen in Odoorn dan kunt u bellen voor een kennismaking met ons algemene telefoonnummer 0599 -236 224