Locatie Odoorn

Vanaf 1 augustus heeft Kei Kidz, kinderopvang de Weiert in Odoorn overgenomen van KONN. Ook de voorschoolse opvang in Odoorn is binnen onze organisatie onder de naam Peuter Kidz komen te vallen.

Voor uw kind(eren) betekent dit een ontzettend goede doorgaande leerlijn in de ontwikkeling. Als ouder kun je op deze manier een hele dag gebruik maken van elke type vorm van opvang die je maar wenst. Voor de voorschoolse opvang verwijzen we naar de website van Peuter Kidz.

We hebben het huidige personeel in Odoorn  kunnen behouden. Voor ouders en kinderen blijven de vaste gezichten op de groepen werken. Doordat we ook de voorschoolse opvang hebben kunnen overnemen, kunnen we gerichte opvang bieden en zullen er in de loop de van de komende periode verbeteringen gaan plaatsvinden.  Zo kunnen we bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik gaan maken van speelmaterialen als van de bijvoorbeeld de opvangruimtes.

Het prijsbeleid is gewijzigd naar het algemene beleid van Kei Kidz.

 

In Odoorn zijn er drie basisgroepen binnen de kinderopvang:

  • Baby groep
  • Peutergroep
  • Buitenschoolse opvang groep

Voor het volledige pedagogisch beleid en het werkplan verwijzen we naar de pagina ‘pedagogisch beleid.. wat is dat?’

Wilt u opvang gaan afnemen in Odoorn dan kunt u bellen voor een kennismaking met ons algemene telefoonnummer 0599 -236 224