Na schooltijd even wat anders...

Als de kinderen voor-, tussen-, of naschools worden opgevangen is er vooral veel ruimte voor spel, activiteiten binnen en buiten, maar ook om te kunnen kletsen over hoe de dag op school is verlopen.

Het is prettig voor de kinderen om even op een andere plek te zijn met weer andere vriendjes en vriendinnetjes.

Er is veel spelmateriaal aanwezig maar vooral het buiten spelen met iedereen vinden we belangrijk. Kinderen leren van elkaar en de medewerkers zijn er voor de kinderen! Hoe fijn is dat?