Kei Goede Kinderopvang....

Hoe mooi is dat?

Welkom op de website van Kei Kidz. Op de site kun je lezen wie we zijn, waar we voor staan en op welke manier we de kinderen 'kei' goede opvang bieden.

Voor vragen die niet worden beantwoord op de site kun je natuurlijk altijd even contact opnemen met onze medewerkers.

Kei Kidz 

Buinen: buinen@keikidz.nl          tel. 0599 72 70 13

tel KDV 06 82 67 22 75

tel BSO 06 82 66 47 66

Odoorn: locatiemanager@keikidz.nl 

tel KDV 06 42 56 49 29

tel BSO 06 13 49 20 45 

Voor informatie over plaatsing, prijzen, beleid, etc.  kunt u bellen met 0599 23 62 24

of mailen naar info@keikidz.nl

 

Peuter Kidz : 

Exloo: dezweng@peuterkidz.nl

Odoorn: deweiert@peuterkidz.nl

Voor informatie over plaatsing, prijzen, beleid, etc.  kunt u bellen met 0599 23 62 24

of mailen naar info@peuterkidz.nl. 

 

 

Laatste nieuws

Neem ook een kijkje bij:

corona

In verband met de laatste richtlijnen van het RIVM vragen we ouders om niet op de locatie binnen te komen.

Onze medewerkers dragen mondkapjes bij de overdracht van de kinderen.

Let op: bij klachten verzoeken we de ouders de kinderen thuis te laten blijven. Tevens vragen we om afzeggingen zo vroeg mogelijk per mail aan te geven in verband met onze planning.

nieuwsbrief ouders kinderopvang Odoorn

Nieuwsbrief juli 2020

 

Onderwerpen nieuwsbrief juli 2020

  • Overname KONN
  • Ontbreken van gegevens
  • Mijn toeslagen even een reminder… hoe was het ook weer…
  • Uw kind wordt 4 jaar en gaat gebruik maken van de BSO
  • Oudercommissie

 

 

Overname KONN

Zoals u heeft gehoord hebben wij de kinderopvang en de buitenschoolse opvang de Weiert. overgenomen. Onze intentie is om alle contracten per 01 augustus te laten lopen en uw opvang nog beter te doen verlopen. We hebben van vele ouders gehoord hoe tevreden zij zijn met hun vertrouwde gezichten op de groepen.

We zijn dan ook blij dat we samen met het huidige personeel vertrouwen hebben in de toekomst.

 

We hebben van alle ouders intussen toestemmingsformulieren ontvangen.

Om de kwaliteit en de continuïteit  in de toekomst te waarborgen ontvangt u van ons een nieuwe overeenkomst voor uw kindje met onze tarieven.

Helaas zijn we voor kosten komen te staan waardoor uw opvang prijzen veranderen.

In de overeenkomst ziet u welk tarief voor welke groep we gaan hanteren.

 

We verzoeken u deze overeenkomst goed na te kijken of het aantal dagen welke uw kindje is geplaatst en per welke datum.

 

Alle contracten zijn aangepast naar het prijsbeleid van Kei Kidz. De week tussen kerst en oud en nieuw zijn we gesloten.

U heeft aantal keuzes:

 

BSO

51 weken opvang € 7.25 (inclusief vakanties)

Flexibele opvang/ vakanties: € 9,25

KDV

51 weken opvang € 8,42

Flexibele opvang: € 9,25

 

Het kan zijn dat uw uren veranderen waardoor u de toeslag ook moet wijzigen. Voor sommige ouders zal de ouderlijke bijdrage goedkoper worden, voor anderen zal de ouderlijke bijdrage hoger uitvallen.

 

Aan te leveren gegevens:

Kei Kidz moet gegevens aanleveren per maand aan de belastingdienst. In verband met deze wijziging voor alle kinderopvangorganisaties per 2021,verzoeken wij u nog een aantal gegevens aan te leveren bij onze organisatie:

 

  • Sofinummer van de kind(eren)
  • Sofinummer van de ouders
  • Geboortedatum van de ouders
  • Machtigingsformulier voor automatische incasso

 


Mijn Toeslagen even een reminder.. hoe was het ook weer…

Met uw digi-d code kunt u inloggen op de website Mijn Toeslagen bij de belastingdienst.

In één oogopslag kunt zien welke toeslagen u ontvangt, welke inkomensgegevens er worden gehanteerd etc. Wijzigingen en aanvragen lopen via deze website. Voordeel is natuurlijk dat alle gegevens in een oogopslag te zien zijn. Niet meer zoeken naar beschikkingen etc.

Elke wijziging moet u doen via de site van de belastingdienst.

 

Voor elke ouder die een wijziging aangaat in het contract, bijvoorbeeld van kinderdagopvang naar buitenschoolse opvang, dient dit te worden aangegeven. U krijgt van ons altijd een nieuwe overeenkomst daar waar er wijzigingen plaatsvinden.

 

Kei Kidz zal natuurlijk kosteloos voor haar klanten, op verzoek, de wijzigingen doen. U kan daarvoor een afspraak met ons maken.

 

Op naar 2021

In de kamer wordt er alweer druk gesproken over de kinderopvang. Ook wij blijven scherp hierop en volgen de ontwikkelingen op de voet. Op dit moment zijn er verschillende plannen in de omloop. Sommige partijen opteren meer vergoeding voor de opvang . We volgen de ontwikkelingen op de voet en zodra deze bekend zijn zullen wij u op de hoogte stellen.

 

Oudercommissie

Binnen alle vormen van kinderopvang is een oudercommissie verplicht dit op basis van de wet kinderopvang. Wanneer er geen oudercommissie aanwezig is voldoet een kinderdagcentrum niet aan de wet kinderopvang. Een oudercommissie kijkt mee over de schouder. Er dienen minimaal 3 mensen in de oudercommissie zitting te nemen.

Mocht u hier belangstelling voor hebben dan horen wij dit graag.

U kunt contact opnemen met info@keikidz.nl

 

Tot zover deze nieuwsbrief. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van het kantoor.

 

Rest ons nog u een fijne zomervakantie toe te wensen!

We hopen u per 01 augustus te mogen verwelkomen op de Weiert in Odoorn.

 

Met Vriendelijke groet,

 

 

 

Het gehele team van Kei Kidz Odoorn.